| Več

Prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi

Objavljamo prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ z dne 24. 6. 2016. 

Skupni sporazum

V prilogi je objavljen Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji.

Zapisnik 12. redne skupščine SAZOR GIZ

Na spletni strani SAZOR GIZ objavljamo Zapisnik 12 redne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 17. 6. 2016.

Sklic 12. redne letne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 12. redne letne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek, 17. junija 2016, ob 11. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo z dnevnim redom). Objavljen je tudi predlog Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji.

Zapisnik 5. izredne skupščine SAZOR GIZ

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 5. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 11. 2. 2016.

Sklic 5. izredne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 5. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v četrtek, 11. februarja 2016, ob 14. uri, na naslovu Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo z dnevnim redom in priloga - finančni načrt).

Obvestilo o neizvedeni skupščini

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljeno Obvestilo o neizvedeni skupščini, ki je bila sklicana za 30. 12. 2015.  

Zapisnik 3. izredne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 3. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 27. 11. 2015 in Finančni načrt s planom stroškov za leto 2016.

Sklic 4. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 4. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo, 30. decembra 2015, ob 11:00 uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo in dnevni red).

Sklic 3. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 3. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek, 27. novembra 2015, ob 14:00 uri v prostorih Cankarjevega doma, dvorana M2 (Vabilo in dnevni red).

Volitve poslovodstva SAZOR GIZ

Spoštovani člani!

SAZOR GIZ obvešča svoje člane, da z dnem 1. 1. 2016 poteče petletni mandat predsedniku poslovodstva g. Rudiju Zamanu, ki je bil skladno z določili 23. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ imenovan napredlog članov založnikov.

Glede na zgoraj navedeno SAZOR GIZ poziva člane založnike k podajanju predlogov za imenovanječlana poslovodstva, ki bo imenovan na prihodnji skupščini združenja.

Da bi lahko pripravili sklic skupščine, na kateri se boodločalo o imenovanju člana poslovodstva za mandatno obdobje 2016-2020, vasvljudno naprošamo, da nam predloge posredujete najkasneje do 16. 11. 2015. Kandidature naj obsegajo soglasje kandidata, življenjepis, program dela in morebitne druge listine ter dokazila.

Skladno z določili 20. člena Pogodbe o ustanovitvi skupščina združenja odloča z navadno večino oddanih glasov, pri čemer je glasovanje na skupščini javno, z dvigom rok, razen če ni na skupščini odločeno drugače v skladu z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi.

SAZOR GIZ

Zapisnik 2. izredne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 2. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 28. 8. 2015.

Sklic 2. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 2. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek 28. 8. 2015 ob 13:00 uri v prostorih GZS (Vabilo in dnevni red). 

Zapisnik 11. redne letne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 11. redne letne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala 22. 6. 2015.

Sklic 11. redne letne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 11. redne letne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v ponedeljek, 22. 6. 2015 v prostorih GZS v Ljubljani (Vabilo in dnevni red). 

Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji (2007 -)

Vabimo vas, da si na spodnji povezavi ogledate Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji od leta 2007. 

Povezava

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 10. redne in 1. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo 18.6.2014 (Vabilo in dnevni red). 

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 10. redne in 1. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo 18.6.2014 (Vabilo in dnevni red). 

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v četrtek 28.112013 (Vabilo in dnevni red).  

SAZOR

Pozdravljeni na spletni strani Gospodarskega interesnega združenja SAZOR - Slovenske avtorske in založniške agencije za pravice reproduciranja.

SAZOR je organizacija za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov.

Kolektivno upravljanje pravic omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic bolj enostavno in učinkovito upravljanje in uveljavljanje njihovih pravic tudi v primerih, ko bi bilo to zaradi množičnega in močno razširjenega koriščenja njihovih del, za posameznika praktično neizvedljivo. Na drugi strani pa kolektivno upravljanje pravic tudi uporabnikom omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih avtorskih del.

Avtorska dela obsegajo dela, v zvezi s katerimi avtorji pooblastijo združenje za upravljanje avtorskih pravic na njihovih avtorskih delih, zlasti pa pisana dela (kot na primer leposlovna dela, članki, priročniki, študije) in njihovi prevodi. 

SAZOR si prizadeva za dosledno in zakonito uveljavljanje pravic svojih članov ter za dvig zavesti in kulture na tem področju, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Kolektivno upravljanje pravic je namreč področje, na katerem Slovenija zelo zaostaja za ostalimi evropskimi državami.